Tlačová správa zo stretnutia SŽZ dňa 20.4.2018

Publikované: 25.4.2018

Dňa 20. apríla 2018 sa konalo pracovné stretnutie Prezidenta Slovenského živnostenského zväzu SŽZ Stanislava Čižmárika a Štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša. Stretnutia sa zúčastnil aj Viceprezident Slovenského živnostenského zväzu Branislav Masár a Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová.

Rokovanie malo veľmi konštruktívny priebeh a jeho výsledkom bola koordinácia postupu v oblasti zlepšovania sociálneho postavenia samostatne zárobkovo činných osôb. Záujmy týchto osôb -  živnostníkov bude Slovenský živnostenský zväz presadzovať v pripravovanom projekte na posilnenie kompetencií sektorových rád, v spolupráci s ďalšími sociálnymi partnermi. Slovenský živnostenský zväz apeluje na ministerstvo, aby hľadalo spôsob pre reálne začlenenie  živnostníkov ako samozamestnávateľov do štruktúr národného sociálneho dialógu, tzv. tripartity, a to prostredníctvom ich reprezentatívnych strešných organizácií.

Zástupcovia SŽZ ďalej navrhli využiť zdroje Európskeho sociálneho fondu a Regionálneho operačného programu pre budovanie regionálnych centier odbornej výuky, ktoré budú môcť podľa pripravovanej novely zákona o odbornom vzdelávaní zriaďovať odborné školy alebo združenie zamestnávateľov. Len moderne vybavené centrá môžu prilákať k remeslu viac mladých ľudí, ktorí sa stanú nástupníkmi súčasnej generácie remeselníkov a prevezmú tak štafetu poskytovania služieb v oblasti stavebníctva, servisu zariadení a strojov, či iných osobných služieb obyvateľstvu. Pretože kvalita remesla je zárukou kvality života celej spoločnosti.

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.