Tlačová správa z 39. ročníka výstavy Coneco Racioenergia

Publikované: 18.4.2018

Na tohtoročnom 39.ročníku výstavy Coneco Racioenergia vystavujú a prácu svojich členských firiem prezentujú  remeselné cechy: 

Cech kachliarov Slovenska, Cech maliarov Slovenska, Cech strechárov Slovenska a Cech podlahárov Slovenska. Tieto cechy sú členmi Slovenského živnostenského zväzu, prostredníctvom ktorého spoločne presadzujú požiadavky a potreby živnostníkov a malých podnikov.

Cechy sú moderné spolky podnikateľov a okrem spoločných marketingových aktivít zabezpečujú pre združené podniky praktický prístup k moderným materiálom a novým technológiám v odbore. Organizujú školenia a odborné podujatia, a tak zvyšujú odbornosť a konkurencieschopnosť na trhu.

Jednou z kľúčových oblastí je podieľanie sa cechov na odbornom vzdelávaní mladých žiakov. Na výstave Coneco sa preto už tradične konajú pod záštitou cechov dve súťaže zručnosti žiakov, a to v strechárskom a maliarskom remesle. Mladí strechári aplikujú svoje znalosti pri kladení hliníkových krytín a maliari prezentujú svoju tvorivosť a zručnosť pri voľnej tvorbe. Víťazi súťaží postúpia na zahraničnú súťaž zručnosti žiakov Euroskills.

Cechové stánky navštívili aj zahraniční partneri: prezident maďarského podnikateľského združenia IPOSZ,  p. László Németh a prezident európskeho maliarskeho zväzu UNIEP, 

p. Helmut Schulz.

Ako zdôraznil cechmajster Cechu maliarov Slovenska, p. Ladislav Konkoly, je chybou že na Slovensku, na rozdiel od väčšiny krajín EÚ sa maliarske povolanie neradí medzi tzv. remeselné živnosti. Je nevyhnutné vrátiť tomuto remeslo status odbornosti a vyžadovať pre vykonávanie maliarskych prác preukázanie odbornej spôsobilosti.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.