Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) sa stal členom Európskej konfederácii staviteľov (EBC)

Publikované: 25.1.2018

Dňa 15.decembra 2017 bol Slovenský živnostenský zväz na zasadnutí predstavenstva EBC schválený ako riadny člen a sme poctení, že sa staneme súčasťou stavebného sektoru malých a stredných podnikov v EÚ.

Kto je EBC: Hlas pre malé a stredné stavebné firmy v Bruseli!

Zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy mikropodnikov, malých a stredných podnikateľov v stavebníctve v úzkej koordinácii s národnými členskými organizáciami. Šesť národných združení, ktoré zastupujú mikropodniky v oblasti stavebníctva, malé a stredné podniky v niekoľkých európskych krajinách, spojilo svoje sily v roku 1990 s cieľom vytvoriť Európsku konfederáciu staviteľov (EBC) - Hlas stavebníckych malých a stredných podnikov v Európe. 

EBC je európska nezisková profesionálna organizácia so sídlom v Bruseli. Sektor stavebníctva je pre európske hospodárstvo mimoriadne dôležitý. S 3 miliónmi podnikov a celkovou priamou pracovnou silou okolo 18 miliónov ľudí prispieva stavebný sektor k HDP Európskej únie približne 9%. Európske odvetvie stavebníctva tvorí 99,9% malých a stredných podnikov, ktoré produkujú 80% produkcie stavebného priemyslu. Malé podniky (menej ako 50 zamestnancov) zabezpečujú 60% produkcie a zamestnávajú 70% pracujúcej populácie v sektore (údaje z Eurostatu2011).

Prezident SŽZ Stanislav Cižmárik povedal: "Sme radi, že sme sa pripojili k EBC, aby sme spolupracovali s našimi európskymi kolegami v oblasti stavebníctva. Slovenské stavebné odvetvie s malými a strednými podnikmi významne prispieva k národnému a európskemu hospodárstvu: v roku 2016 predstavovalo stavebníctvo na Slovensku 9,21% zamestnanosti v porovnaní s priemerom EÚ 6,68% a očakáva sa, že v nasledujúcom období bude rásť. Aby sme udržali tieto pozitívne trendy, musíme zabezpečiť, aby naše záujmy boli dobre zastúpené v Bruseli ".

Na tento dôležitý okamih prezident EBC Patrick Liébus vyhlásil: "Tešíme sa na spoluprácu s našimi slovenskými kolegami s cieľom vymieňať si osvedčené postupy, rozvíjať spoločné iniciatívy a mať spoločný hlas na európskej politickej úrovni. Sme silnejší, keď konáme spoločne"

Prezident EBC: Patrick Liébus (FR)

Generálny sekretár: Eugenio Quintieri (IT)

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.