Pozvánka na 24. Bratislavské sympózium STRECHY 2017

Publikované: 9.10.2017

Usporiadateľ: Cech strechárov Slovenska

Typ sympózia: 24. ročník Bratislavského medzinárodného sympózia o strechách

Termín: 22.-23.11.2017 (streda, štvrtok)

Miesto konania:
Hotel Bratislava
Kongresová hala
Seberíniho 9, 821 04
Bratislava

Hlavná téma: "TENDENCIE PRI ZABEZPEČOVANÍ KVALITY"

Konštrukcie striech považujeme za technicky najnáročnejšie časti objektov v oblasti stavebných konštrukcií, lebo sú najexponovanejšie v obalovom plášti. Je jedno, či ide o ploché, šikmé alebo strmé strechy. Tiež je jedno, či strechy splnia len základnú funkciu, alebo aj ďalšie funkcie, ako jej pochôdzne, pojazdné alebo vegetačné využitie.
Rozhodujúcu úlohu tu hrá kvalita, s ktorou je priamo spojená jej spoľahlivosť. Pod pojmom kvalita strechy rozumieme súhrn vlastností určujúcich mieru jej vhodnosti pri
danej funkcii. Pod spoľahlivosťou máme na mysli takú vlastnosť strechy, ktorá má za následok zachovanie jej kvality po celý čas jej životnosti.

Cieľ sympózia:

Cieľom sympózia je zamerať pozornosť na predpokladanú životnosť striech, ktorú je nutné rozdeliť do troch kategórií, a to: na opraviteľné alebo ľahko opraviteľné; na
menej ľahko opraviteľné alebo vymeniteľné; na plnú životnosť strechy spojenú so životnosťou objektu. Po obsahovej stránke ktýmto poznaniam prispejú prednesené prednášky o získaných poznatkoch od realizátorov, projektantov, výrobcov strešných materiálov a užívateľov striech budov. Neoddeliteľnou  súčasťou sympózia  je
vzájomné  spoznávanie osôb,  ktoré  aktívne a profesionálne venujú pozornosť strechám, nakoľko zaznamenávame v posledných rokoch prirodzenú generačnú výmenu.

Pre viac informácii: http://www.cechstrecharov.sk/sub/cechstrecharov.sk/images/Pozv%C3%A1nka%20SY%202017%20web(1).pdf

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.