Test MSP k novele zákona č. 79/2015 o odpadoch

Publikované: 9.10.2017

Obraciame sa na Vás v súvislosti so zámerom vykonania testu MSP k novele zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorá sa v súčasnosti nachádza v prvom čítaní v NR SR. Snáď najpodstatnejším prvkom novely zákona je oslobodenie výrobcov obalov a neobalových výrobkov, ktorí na trh v SR uvedú menej ako 100 kg obalov/neobalových výrobkov, od povinností uvedených v § 27 ods. 4 písm. b), d) až g), i) až k).

Po novom už dotknutí výrobcovia nebudú musieť plniť rôzne povinnosti (napr. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi odpadu, zabezpečiť plnenie cieľov a limitov odpadového hospodárstva, zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu atď.) prostredníctvom jednej z organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV).

Z dôvodu čo možno najpresnejšej kvantifikácie pozitívneho vplyvu novely ustanovenia, by sme Vás radi požiadali o pomoc, či by ste Vy, alebo niektorí z Vašich členov, v prípade že ste v minulosti uzatvorili zmluvu o poskytovaní služieb s niektorou s OZV, boli ochotní sprístupniť Centru lepšej regulácie tieto faktúry. Tieto informácie budú využité výlučne na analytický výstup CLR a bude s nimi zaobchádzané s maximálnou mierou dôvernosti.  Vaše odpovede nám prosím zašlite na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.