Rada riaditeľov Európskej konfederácie staviteľov (EBC) v Budapešti

Publikované: 10.7.2017

Zástupcovia SŽZ,  Ing. Tibor Pásztor, viceprezident SŽZ a Ing. Miriam Bellušová, generálna sekretárka SŽZ  sa v dňoch  29.-30. júna 2017 zúčastnili zasadnutia Rady riaditeľov Európskej konfederácie staviteľov (EBC) v Budapešti.  Organizácia EBC má sídlo v Bruseli a patrí k významným záujmovým organizáciám reprezentujúcim malé podniky.  Aktuálne témy, ktoré rezonovali aj na zasadnutí riaditeľov, predstaviteľov národných združení malých podnikov v oblasti stavebníctva, boli štandardy pre malé stavebné podniky, smernice „Energetická výkonnosť stavieb“ a „Energetická efektívnosť“, ochrana zdravia pri práci – smernica o ochrane pred karcinogénnymi a mutagénnymi látkami,  mobilita pracovníkov – vysielanie pracovníkov do zahraničia.  Medzi členov organizácie patrí aj poľský Zväz remesiel a maďarský Združenie podnikateľov IPOSZ. 


Na fotografii je prezident EBC, pán Mr. Patrick LIEBUS, ktorý reprezentuje francúzsku organizáciu CAPEB a generálny sekretár EBC, p. Eugenio Quintieri.

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.