Otvorený list - Výzva vláde a členom NR SR, 13.04.2015

Publikované: 13.4.2015

Vážený predseda Vlády SR, vážený predseda Národnej rady SR, ctení členovia vlády a parlamentu,

Slovenský živnostenský zväz otvoreným listom vyjadruje nádej na spravodlivé Rozhodnutia na mimoriadnom zasadnutí NR SR k závažnej téme - zachovanie stavebníctva na Slovensku.

Prezídium Slovenského živnostenského zväzu sa vážne zaoberá problémami malých podnikateľov a živnostníkov, ktoré spôsobili veľké stavebné spoločnosti Váhostav, Doprastav a ďalšie. Situácia je kritická, keď zlyhali všetky vlády a vinu nesú všetci štatutári a majitelia menovaných firiem. Máme podozrenie, že od začiatku bol úmysel faktúry nezaplatiť, keď firmy vysúťažili zákazky za 45-50% rozpočtových nákladov na stavbu, museli vedieť že nemôžu zaplatiť svojich zamestnancov a dodávateľov.

Jednomyseľne sme konštatovali, že situácia živnostníkov sa stále zhoršuje a takýmito „PREŠĽAPMI“ dochádza k hromadnej likvidácii remesiel a celých odvetví na Slovensku. Príčinu, vidíme v deformovanom podnikateľskom prostredí, na čo sme upozorňovali na Sneme SŽZ 2013 aj 2014. V našich výzvach, ktoré boli adresované všetkým členom vlády a NR SR, ale aj významným aktérom v spoločnosti sme doslova upozorňovali na tieto hrozby, je tragédia že dnes sa dostáva téma na mimoriadne rokovanie parlamentu.

Podporujeme mimoriadne zasadnutie NR SR a vyzývame vládu a poslancov NR SR, aby rokovali so zreteľom na tieto požiadavky:

1. Zásadne odmietame diskrimináciu živnostníkov a malých firiem (Čl. 154c Ústavy SR, Listinu a Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd keď nikto nesmie byť diskriminovaný).
2. Nesúhlasíme aby bankám bolo vyplatené 100% dlhov a len 15% živnostníkom.
3. Nesúhlasíme s likvidáciou firiem, s likvidáciou celých rodín živnostníkov, ktorí ručia celým majetkom a majetkom svojej rodiny,.
4. Žiadame vládu, aby  potrestala vinníkov aj s postihom na ich majetky a majetky celej rodiny.
5. Nesúhlasíme s likvidáciou stavebného odvetvia na Slovensku.

My, posilnenie ekonomiky Slovenska vidíme v rozvoji malých firiem, v podpore legálneho podnikania. S veľkým záujmom sledujeme Vaše rozhodnutia a očakávame priaznivú odpoveď v prospech živnostníkov a MSP.

2 prílohy tejto správy tvoria Výzva vláde a celej spoločnosti z roku 2013 a 2014. 

Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ
Ján Palenčár, 1. Viceprezident SŽZ
Jozef Vážny, viceprezident SŽZ
Bystrík Pripko, viceprezident SŽZ
Štefan Földes, viceprezident SŽZ

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.