Tlačová správa z rokovania o podpore výstavby nájomných bytov

Publikované: 26.1.2017

O podpore výstavby nájomných bytov rokoval štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR so zástupcami Slovenského živnostenského zväzu a Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Peter Ďurček, štátny tajomník Ministerstva  dopravy a výstavby SR, ktorého sprevádzali Elena Szolgayová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, Viera Hlaváčová a Norbert Tinka, riaditelia odborov rokovali v Bratislave dňa 18.01.2017 s predstaviteľmi Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) v zložení Stanislav Čižmárik, prezident a Ján Palenčár, 1. viceprezident SŽZ a Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Cieľom stretnutia bolo prerokovať ideové a legislatívne návrhy zástupcov SŽZ a NARKS, ktoré by pre  súkromný sektor zatraktívnili segment výstavby nájomných bytov. Účastníci rokovania sa zhodli na skutočnosti, že na Slovensku  je nedostatočne rozvinutý sektor nájomného bývania a štát by mal túto oblasť posilniť. Absencia nájomného bývania v najžiadanejších lokalitách na Slovensku má negatívny vplyv na pracovnú mobilitu a celkový ekonomický rozvoj.

Zástupcovia SŽZ a NARKS navrhli konkrétne zmeny do Zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a predstavili ďalšie praktické riešenia.  

Ing. Viola Kromerová
Generálna sekretárka SŽZ

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.