PF 2017

Publikované: 22.12.2016

Vážení partneri, kolegovia, milí priatelia,

ďakujeme za spoluprácu a prejavenú priazeň v roku 2016.

Želáme Vám radostné a príjemné Vianoce a v nastávajúcom roku 2017 prajeme dobré zdravie, osobné a podnikateľské úspechy!

Dear partners, colleagues, dear friends,

thank you for your cooperation and favor in year 2016.

We wish you a happy and enjoyable Christmas and in the incoming year 2017 we wish you a good health, personal and business achievements!

Za Slovenský živnostenský zväz / On behalf of the Slovak Craft Industry Federation

Stanislav Čižmárik, Viola Kromerová, Jarmila Medveďová