Živnostníkom sa znovu menia odvody

Publikované: 3.6.2016

SZČO dostanú do 20. júla list od Sociálnej poisťovne s informáciou, koľko majú a od kedy platiť. Sociálne odvody platíte, ak ste mali vlani príjem vyšší ako 5 148 eur. Rozhoduje čiastkový daňový základ v daňovom priznaní.

Ak si živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vlani neustriehli svoje príjmy a náklady, môže ich prekvapiť výška sociálnych odvodov, ktoré musia od júla platiť do Sociálnej poisťovne.

Iná skupina podnikateľov sa zase ocitá v novej situácii – keďže vlani mali z podnikania príjmy vyššie ako 5 148 eur, sociálne odvody začínajú odvádzať. Tým, ktorí sa ocitli pod touto hranicou zase odvodová starosť ubudne.

Výhodou je, že SZČO sa už nemusia prihlasovať a odhlasovať z evidencie v Sociálnej poisťovni. Tá im v dostatočnom predstihu pošle list s informáciou, koľko majú a odkedy platiť. SZČO ho má dostať najneskôr do 20. júla.

Táto novinka platí od januára 2015. Poisťovňa podnikateľovi oznamuje sumu vymeriavacieho základu, poistného, ktoré má začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného. Sociálna poisťovňa oznamuje aj zánik povinného sociálneho poistenia.

 

Kedy platíte povinne

O poistnom do Sociálnej poisťovne rozhodujú dve čísla – výška príjmov v minulom roku a výška čiastkového daňového základu. Pri príjmoch sa počíta hrubý zárobok v roku 2015 bez odpočítania zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov.

Ak v súčasnosti povinné sociálne odvody ako SZČO neplatíte a váš hrubý príjem vlani presiahol 5 148 eur (12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 429 eur), od 1. júla tohto roka vám vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.

Ak váš zárobok z podnikania nepresiahol túto hranicu a vy ste vlani sociálne odvody odvádzali, od júla vaša povinnosť platiť poistné zaniká.

 

Koľko zaplatíte a dokedy

Druhým dôležitým číslom je čiastkový daňový základ. Nájdete ho v daňovom priznaní typu B na riadku 43. Táto suma rozhoduje o tom, koľko vlastne budete musieť do Sociálky odviesť každý mesiac. Ak ste mali ako SZČO vlani hrubý príjem vyšší ako 5 148 eur, Sociálna poisťovňa vám prepočíta výšku odvodov podľa základu dane za minulý rok.

Vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov zistíte, keď k čiastkovému základu dane pripočítate zaplatené povinné sociálne a zdravotné poistenie. Túto sumu potom musíte vydeliť koeficientom a potom číslom 12, čo je počet mesiacov v roku. Predtým sa táto suma delila počtom mesiacov podnikania.

Práve koeficient je za tým, že živnostníkom a SZČO už tri roky po sebe rastú sociálne odvody. Kým v roku 2012 platil koeficient 2, v roku 2013 sa znížil na 1,9, v roku 2014 sa používal koeficient 1,6. Vlani a teraz platí koeficient 1,486. Ministerstvo práce tvrdí, že toto číslo je už definitívne.

Sociálne odvody sú spolu 33,15 percent z vymeriavacieho základu, pričom 4,4 percent tvorí nemocenské poistenie a 28,75 percent je sadzba na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie a sadzba do rezervného fondu solidarity).

 

Kedy platíte minimum

Vyše 70 percent SZČO odvádza do poisťovne minimálne poistné z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten je do konca tohto roku 429 eur. Minimálne poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie je tento rok 142,20 eura.

Aj keby vám vyšiel od júla nižší vymeriavací základ, do Sociálnej poisťovne musíte aj tak každý mesiac odviesť najmenej 142,20 eura. Počítajte však s tým, že minimálny vymeriavací základ sa pravidelne zvyšuje každý rok od januára. Od 1. januára budúceho roka bude už 441,50 eura (polovica priemernej mzdy na Slovensku za rok 2015). To znamená, že všetci, ktorí od júla odvádzajú minimálne odvody, začnú od januára 2017 platiť do Sociálky už 146,35 eura.

Ak je samostatne zárobkovo činná osoba v strate, určí sa jej vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu.

 

Dokedy a ako platiť

Nanovo vypočítané poistné za júl je splatné najneskôr do 8. augusta. Určenú sumu sociálnych odvodov budete platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka.

Poistné môžete platiť bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v Sociálnej poisťovni.

SZČO platí poistné na číslo účtu jej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Čísla účtov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo, ktoré SZČO pridelila Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol označuje obdobie, respektíve rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba.

Ide o označenie mesiaca a roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napríklad za júl 2016 je v tvare 072016 alebo 201607). Ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom z účtu, ako špecifický symbol zadá číslo 88. 

 

Odložené priznanie a odvody

Vyše 70-tisíc SZČO si podanie daňového priznania odložilo. Keďže daňovému úradu oznámili, že si lehotu posunuli na koniec apríla, koniec mája, či koniec júna, júlový termín zmeny odvodov sa ich netýka. Sociálne odvody sa im nemenia od júla ale až  k 1. októbru tohto roka.

Za obdobie od júla do septembra tohto roka platíte sociálne odvody v rovnakej výške, ako za obdobie do konca júna tohto roka. Prípadnú vyššiu alebo nižšiu sumu odvodov zaplatíte prvýkrát za október so splatnosťou do 8. novembra tohto roka.

 

Prerušená živnosť

Ak ste si prerušili živnosť a po istom čase ste si ju obnovili (pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky), po ukončení pozastavenia živnosti sa vám obnoví aj povinnosť platiť sociálne odvody. Do Sociálky ich začnete posielať v takej výške, v akej ste si ich vypočítali podľa posledného daňového priznania.

Do konca júna tohto roka sa pri posudzovaní toho, či sa SZČO obnoví platenie sociálnych odvodov, berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2014. Obnovenie povinného platenia poistného sa pritom do 30. júna tohto roka týka tých SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2014 presiahol sumu 4 944 eur.

Od 1. júla tohto roka sa už berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2015. Od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka sa povinnosť platiť sociálne odvody po skončení prerušenia živnosti obnoví tým SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2015 sumu 5 184 eur.

Tým SZČO, ktoré podnikali v roku 2015 a nedosiahli hrubý príjem vyšší ako 5 184 eur, sa tak po obnovení živnosti po 1. júli tohto roka neobnoví povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie.  Od 1. júla tohto roka sa povinnosť platiť sociálne poistenie neobnoví tej SZČO, ktorá si prerušila živnosť na celý rok 2015, a preto nepodáva daňové priznanie za minulý rok.

 

(03.06.2016)

Zdroj: Trend, etrend.sk - http://www.etrend.sk/podnikanie/zivnostnikom-sa-znovu-menia-odvody.html