Odvody si môžete legálne znížiť

Publikované: 30.5.2016

Byť živnostníkom nie je v súčastnosti jednoduché. Poistné odvody do Sociálnej poisťovne považujú živnostníci často za demotivujúce pre ich podnikanie. Dôvod býva spravidla jednoduchý – nemajú na ne peniaze. Vybrali sme pre vás niekoľko situácií, s ktorými sa môžete stretnúť najčastejšie a ako ich riešiť.

 

A O výške odvodov vás budú informovať

Donedávna boli živnostníci v nevýhode a mali problémy so samotným výpočtom odvodov ako takých. To už, našťastie, podľa Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, odpadlo, keďže výšku odvodov oznamuje zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní, rovnako aj Sociálna poisťovňa, a to od júla 2015. Údaje na tento účel získavajú tieto poisťovne z finančnej správy a od orgánov a inštitúcií vydávajúcich oprávnenia na podnikanie. Ak sa náhodou stane, že vám poisťovňa neoznámi vznik povinného poistenia, preverte si, či má o vás všetky potrebné údaje. V každom prípade by ste mali navštíviť v mieste svojho bydliska jej pobočku a zistiť, kde došlo k chybe. "Ďalším problémom je, že keď si dali živnostníci spracovať účtovníctvo a daňové priznanie externe, často si neuvedomujú fakt, že z čísiel v daňovom priznaní im vychádza nielen daň, ale aj odvody po celý nasledujúci rok." Niektoré typy živností, ktoré sú sezónne, musia počas sezóny zarobiť aj na odvody a ďalšie výdavky aj v mimosezónnom období, čo niekedy môže spôsobovať problémy, najmä ak sa sezóna nevydarí.

 

Na čo sa oplatí myslieť v praxi

Sociálna poisťovňa pošle oznámenie o platení poistného tým živnostníkom a ostatným SZČO, ktorým od 1. júla 2016 vzniká povinné poistenie, alebo tým, ktorým povinné poistenie pokračuje aj po 30. júni 2016, ale zmenila sa im výška vymeriavacieho základu a suma poistného.
Oznámenie dostanú aj tí, ktorí boli povinne poistení k 30. júnu 2016, ale za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahli hranicu príjmu pre pokračovanie povinného poistenia. Ak ste daňovému úradu oznámili odklad podania daňového priznania za vlaňajšok do 30. júna 2016, novú výšku poistného začnete platiť ž od 1. októbra 2016.

 

B Predĺžili ste si lehotu na podanie priznania

 

Ak ste si stihli ako SZČO predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015, museli ste to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2016. Lehota na podanie daňového priznania sa mohla predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, pričom v danom termíne musíte daň aj zaplatiť. Keď boli súčasťou príjmov aj tie zo zdrojov v zahraničí, lehota na podanie daňového priznania sa mohla predĺžiť najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. A to je pre vás výhodné, najmä ak vám hrozilo povinné platenie sociálnych odvodov už od júna. V tomto prípade sa neskorším podaním priznania predlžuje termín na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Ak ste nemali peniaze na zaplatenie dane, posunutím lehoty ste získali čas, avšak v konečnom dôsledku sa platbe nevyhnete. Pokiaľ ste chceli využiť voľné peniaze na zaplatenie dane i budúcich odvodov iným spôsobom, získali ste vhodný priestor. Keď obchodujete so zahraničnými obchodnými partnermi a chýbali vám podklady na podanie priznania. Chceli ste si posunúť termín na platenie preddavkov, pričom ste dosiahli odklad ich platenia o tri až šesť mesiacov. Ak ste si napríklad predĺžili lehotu do 30. júna, začali by ste platiť odvody až o tri mesiace, teda od 1. októbra. Túto skutočnosť je výhodné zohľadňovať, ak ste v minulosti sociálne odvody neplatili vôbec (z dôvodu nízkych príjmov alebo začatia podnikania), alebo ak odvody vypočítané podľa daňového priznania budú vyššie ako odvody za minulý rok.

 

C Začínate podnikať prvý rok

 

Ak pracujete ako živnostník, najvýhodnejší je pre vás prvý rok podnikania. Ak ste si založili novú živnosť v roku 2016, odvody do Sociálnej poisťovne nie ste povinní platiť. To, či budete musieť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, sa bude posudzovať až k 1. júlu 2017 v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2016. Zdravotným odvodom sa však nevyhnete, s výnimkou, ak by ste popritom boli zamestnaný. "Aby ste ako živnostník zabránili vysokým odvodom, nájdite si popri živnosti zamestnanie na malý úväzok, kde za vás bude platiť dane i odvody zamestnávateľ. Zo živnosti nebudete platiť zdravotné poistenie 60,06 eura mesačne, ale len to, čo vyjde z daňového priznania. Ak budete v strate, nezaplatíte na dani vôbec nič," odporúča Jaroslava Lukačovičová. Povinnosť platiť povinné sociálne odvody by vám vyšla, až keď by ste prekročili zákonom určenú hranicu.

Ako ušetriť na odvodoch i dani počas živnosti

Myslite na výšku svojich príjmov počas celého roka, prípadne ich vhodne skombinujte so zamestnaním. Môžete si znížiť základ dane nezdaniteľnými sumami na daňovníka (3 803,33 eura) či na manželku, alebo si uplatníte daňový bonus na vyživované dieťa (21,41 eura mesačne, teda ročne o 256,92 eura). Zo základu dane si môžete odpísať výdavky súvisiace s prevádzkovaním živnosti, či už skutočné alebo paušálne. Paušálne výdavky sú obmedzené do 5 040 eur ročne, teda mesačne najviac 420 eur.

Pozor, avizované novinky!

Vláda vo svojom programovom vyhlásení prisľúbila pomoc živnostníkom a plánuje zvýšiť limit paušálnych výdavkov. Už tretí rok sa nezvyšuje nezdaniteľná suma na daňovníka a zmrazený je aj daňový bonus na dieťa. Ak by sa to zmenilo, ušetrili by ste viac na daniach. Znížiť by sa mala aj administratívna záťaž, napríklad povinná zdravotná služba. Na splnenie svojich sľubov má však vláda štyri roky.

 

D Rozhodli ste sa prerušiť či zrušiť živnosť

 

Pozastavenie živnosti je výhodné vtedy, keď živnostníkovi napríklad výrazne klesnú tržby a chce ušetriť na výdavkoch. Počas prerušenia živnosti sa odvody na sociálne poistenie neplatia. Keď nemáte vyhliadky na lepšie časy v podnikaní, môžete živnosť zrušiť. Povedzme, že ste vlani začali podnikať, teda prvý rok ste neplatili žiadne sociálne odvody. Pokiaľ by ste v roku 2016 nemali pozastavenú živnosť, museli by ste začať platiť sociálne poistenie prvýkrát za mesiac júl 2016. V dôsledku ročného pozastavenia živnosti však budete platiť odvody na sociálne poistenie až po jej obnovení za január 2017. Odvody sa v tomto prípade vypočítajú na základe priznania za rok 2015. Ak by ste však obnovili živnosť až v júli 2017, odvody na sociálne poistenie by sa vám počítali z priznania za rok 2016. Keďže ste živnosť v roku 2016 úplne zrušili, nemali by ste povinnosť platiť sociálne poistenie.

Aké sú dôsledky prerušenia či zrušenia živnosti

Živnosť môžete pozastaviť najmenej na šesť mesiacov, no najviac na tri roky, a to aj opakovane. Prerušenie či zrušenie živnosti v roku 2016 nemá vplyv na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015. Najlepšie je zastaviť podnikanie od začiatku konkrétneho mesiaca alebo na určité obdobie, uľahčí to účtovníctvo. Stačí to ohlásiť obvodnému úradu, respektíve jednotnému kontaktnému miestu. Výhodou prerušenia je, že počas neho sa neplatia odvody na sociálne poistenie a ani sa dodatočne nedoplácajú. Sociálne odvody sa platia až po obnovení činnosti, čo sa aktivuje automaticky po uplynutí obdobia prerušenia. Keďže fyzické osoby musia byť vždy zdravotne poistené, odvody treba platiť aj v čase prerušenia či zrušenia živnosti, keďže nemôžete zostať bez zdravotného poistenia.

 

(30.05.2016)

 

Zdroj: Hospodárske noviny, hnonline.sk