Zmeny v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov a čierny trh

Publikované: 7.4.2016

Viac než polovica Slovákov (61,9%) je presvedčená, že zmeny v legislatíve týkajúce sa poskytovania spotrebiteľských úverov otvoria tzv. čierny trh s úvermi a ľudia si začnú požičiavať medzi sebou, bez kontroly štátu a ochrany práva vymožiteľnosti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala začiatkom marca spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Zdroj: TASR, ilustračná fotografia

Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, takmer polovica oslovených respondentov (49,3%) zároveň očakáva, že zmeny v zákonoch, ktoré boli postupne prijaté od septembra 2015, výrazne obmedzia poskytovanie spotrebiteľských úverov zo strany nebankových finančných spoločností a v prípade, ak tento druh úverov ostane len v ponuke bánk, časť ľudí nebude mať možnosť čerpať spotrebiteľský úver. Viac než tretina oslovených (35,6%) je dokonca presvedčená, že sa tak už reálne deje. 

Prieskum v podstate potvrdil naše interné analýzy. Prvé mesiace fungovania v novom režime potvrdzujú, že nie všetky legislatívne zmeny v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov boli prijaté skutočne v prospech bežných občanov, ktorým sa postupne začína zužovať priestor a sťažovať prístup pre získanie potrebných finančných prostriedkov. Je potrebné uvedomiť si, že ide najmä o skupinu klientov, ktorá je pre bankové spoločnosti nerentabilná. Práve títo ľudia začnú v krátkom čase hľadať východisko zo svojej situácie v zóne tzv. šedej ekonomiky. Prieskum nám zároveň poukázal na to, že rovnaké obavy z ďalšieho vývoja v tejto oblasti má väčšina oslovených, bez ohľadu na výšku dosiahnutého vzdelania, či už ide o ľudí s nižším, stredným alebo vysokoškolských vzdelaním“ uviedol Richard Lörincz, marketingový riaditeľ spoločnosti. Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia považuje za najproblémovejšiu výšku limitu pre rate cap, ktorý reálne nezohľadňuje rizikovosť klientov. 

Celkovo takmer polovica opýtaných (48%) vníma pozitívne zavedenie licencovania nebankových finančných spoločností zo strany Národnej banky Slovenska. Opačný postoj má približne tretina respondentov (24,2%). Doceniť túto formu ochrany zo strany štátu však podľa výsledkov prieskumu nedokážu paradoxne práve tí, na ktorých boli legislatívne zmeny prioritne orientované, a to ľudia s nižším vzdelaním a zárobkami. Až polovica opýtaných so základným vzdelaním (49,1%) uviedla, že sa k téme nevie vyjadriť a nemá na túto záležitosť žiaden názor. „V tejto oblasti vidíme veľký priestor na rozvoj vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a to už od útleho veku. Malo by sa stať samozrejmosťou, aby si každý z nás vedel spočítať dopady svojich finančných krokov. Sprísňovanie legislatívy v tejto oblastí nerieši a nemôže vyriešiť problém absencie osobných finančných zručností“ uzatvára Richard Lörincz.

 

(07.04.2016)

Zdroj: TASR, teraz.sk - http://www.teraz.sk/ekonomika/zmeny-v-oblasti-poskytovania-spotrebite/190727-clanok.html