Živnostníci si od januára opäť priplatia. Ako porastú minimálne a maximálne odvody?

Publikované: 28.11.2022

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.


Odvody za január bude potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, minimálne poistné bude 200,72 eura a maximálne 2 810,11 eura.

Podobne čaká zmena v platení poistného od 1. januára 2023 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Minimálne a maximálne poistné od 1. januára 2023

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie sa zvyšuje takto:

• minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 566,50 eur, sa zvyšuje na 605,50 eura,

• maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 7 931 eur, sa zvyšuje na 8 477 eur.

Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 212,83 eura.

„Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2023 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023),“ uviedol Kontúr.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.

 Zmena pre zamestnávateľov a zamestnancov

Pre zamestnávateľov a zamestnancov bude od roku 2023 platiť nový maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie:

Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje. Podľa pracovnoprávnych predpisov je zamestnávateľ povinný odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Suma vymeriavacieho základu na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia zamestnanca je zamestnávateľom skutočne zúčtovaný príjem zamestnanca za vykonanú prácu, s prihliadnutím na sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na mesiac.

„Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti bude v úhrne mesačne 8 477 eur, z toho maximálne poistné 796,83 eura,“ hovorí Martin Kontúr.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa mesačne na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 8 477 eur, z toho maximálne poistné 2 068,36 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.


Zdroj: https://uzitocna.pravda.sk/peniaze/clanok/648614-zivnostnici-si-od-januara-opat-priplatia-ako-porastu-minimalne-a-maximalne-odvody/

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.