Sociálna poisťovňa: Odvody, odpracované roky... Údaje o sebe nájdete aj v mobile

Publikované: 2.5.2022

Dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, rýchly na orientáciu či overovanie informácií. Taký je nový Elektronický účet poistenca, ktorým Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb a zlepšení komunikácie s poistencami.

„Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Poistenec si v ňom môže jednoducho overiť informácie z oblasti svojho sociálneho poistenia. Predstavuje prvý krok, v ktorom užívateľ získa údaje o svojom sociálnom poistení a ktorý bude postupne rozvíjaný na prostredie pre vzájomnú komunikáciu klienta so Sociálnou poisťovňou,“ predstavil novinku generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. „Nový dizajn je prehľadnejší, ľahšie sa s ním pracuje a ľudia majú jednoduchší prístup k svojim údajom, ktoré navyše môžu sledovať aj v mobile. Výpisy z individuálneho účtu poistenca fungovali, ale ľudia ich nevyužívali, pretože boli značne neprehľadné,“ uviedol Ilko.


Hlavné dôvody, prečo si aktivovať prístup do Elektronického účtu poistenca

  • úspora času – nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení
  • okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré by predtým získal prostredníctvom korešpondencie so Sociálnou poisťovňou
  • online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných prehľadov
  • možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v prípade reklamácií
 „Pandémia covidu nám ukázala, aká dôležitá je komunikácia s klientami. Mnohé veci sme museli komunikovať elektronicky. Ukázalo nám to možnosti, ako túto inšitúticu rozvíjať. Začalo to elektronickými formulármi, tehotenským príspevkom, príde e-péenka, je tu elektronický účet poistenca,“ upozornil štátny tajomník rezortu práce a bývalý šéf Sociálnej poisťovne Juraj Káčer. „Momentálne využíva informácie z Individuálneho účtu poistenca len približne 80-tisíc ľudí. Očakávame, že vďaka tejto novinke ich bude násobne viac,“ dodal Káčer.
 
Ako sa k svojim údajom dostanete? Cesta k prístupu do Elektronického účtu poistenca je jednoduchá: pre poistencov je potrebná jedna osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne. Pre úsporu času je možné vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu doma. Prístup do Elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Ak máte elektronický občiansky preukaz, môžete o prístup požiadať elektronicky.
 
Prečo je dôležité mať prehľad o svojom sociálnom poistení? Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, teda odpracované roky a mzda, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či klient získa nárok a zároveň v akej výške sa mu vyráta suma dávok napríklad nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme zvýšenia informovanosti poistencov o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy.

Benefity pre poistenca:

  • prehľad dôb poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne
  • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok)
  • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie
  • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR
Na rozdiel od pôvodného účtu, ktorý v základnej forme zobrazoval zmeny stavu individuálneho účtu a poistencov štátu (údaje o obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch), po novom si vo svojom účte nájdete aj informácie o účasti v II. pilieri – informáciu o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, prehľad poistení či prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia. Poistenec získa prehľad období, počas ktorých nebol povinný platiť poistné alebo mal sociálne poistenie prerušené.
 
A už o mesiac si v ňom poistenec nájde aj očakávanú funkciu – elektronickú péenku. Juraj Káčer uviedol, že snáď nastane aj doba, kedy sa elektronizácia Sociálnej poisťovne posunie tak ďaleko, že ľudia budú online žiadať aj o dôchodok.

Zdroj: https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/625420-socialna-poistovna-ponuka-internetbanking-pre-poistencov/

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.