O dočasnú ochranu môžu firmy požiadať aj v budúcom roku

Publikované: 9.12.2020

Zákon by mal byť účinný od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazal na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.

Malý konkurz či neformálnu reštrukturalizáciu, ktorej súčasťou je dočasná ochrana pred veriteľmi, rieši návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Hlasovalo zaň všetkých 135 prítomných poslancov. Zákon by mal byť účinný od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazal na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.

"Cieľom návrhu zákona je preto poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach na účely pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany," uviedol rezort spravodlivosti v predkladacej správe k zákonu. O poskytnutie dočasnej ochrany bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenska. S dočasnou ochranou musí súhlasiť nadpolovičná väčšina veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok. O dočasnú ochranu by malo byť možné žiadať len v obmedzenom časovom období po účinnosti tohto zákona.

Súčasne platná právna úprava dočasnej ochrany, ktorú štát zaviedol pre pandémiu ochorenia COVID-19, má obmedzenú platnosť do konca roka. Dočasnú ochranu pred veriteľmi by podľa schválenej legislatívy mali firmy dostať najviac na tri mesiace, to znamená odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku, pričom podnikateľ pod dočasnou ochranou môže podať žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany na ďalšie tri mesiace.

Návrh zákona zároveň prináša aj nízkonákladový rýchly malý konkurz. Opatrenie je určené pre malé firmy a malých podnikateľov. Návrh podstatne zjednodušuje pravidlá na vedenie konkurzu. Konkurz v prípade malého konkurzu je likvidačným konaním, v ktorom neexistuje záujem na pokračovaní v prevádzke podniku, prípadne je zanedbateľný, a tento jednoznačne prevyšuje záujem veriteľov na uspokojení ich pohľadávok. Cieľom návrhu zákona je preto vykonštruovať jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie.

Právna úprava dočasnej ochrany má byť dostupná pre všetky subjekty, ktoré majú na území SR centrum hlavných záujmov. Tým by sa mala odstrániť diskriminácia subjektov, ktoré sú zahraničnými osobami so sídlom mimo územia SR, ale majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska, ak majú v SR aj centrum hlavných záujmov.

Z pozmeňujúceho návrhu z výborov, ktorý plénum schválilo, tiež vyplýva, že ochrana majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vzťahuje len na pohľadávky, ktoré voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany. Exekučná imunita počas dočasnej ochrany však musí rešpektovať existenciu špecifických pravidiel platných pre pohľadávky, ktoré vznikli napríklad pri realizácii spoločných programov SR a Európskej únie (EÚ), ktoré sú financované z fondov EÚ.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/o-docasnu-ochranu-mozu-firmy-poziad/512828-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.