Podnikanie na živnosť

Publikované: 21.11.2019

Dôvody podnikanie na živnosť

 

1. Otvorenie živnostenského oprávnenia je rýchle, jednoduché a lacné.
Otvorenie živnostenského oprávnenia trvá v priemere 2 dni, poplatok je 5,-€ za jednu činnosť, priamo pri vybavovaní na jednotnom kontaktnom mieste sa zaregistruje na Daňový úrad aj Zdravotnú poisťovňu.
Založenie s.r.o. trvá minimálne 10 dní, je komplikované, poplatok za založenie sa pohybuje okolo 300€ , sám si zväčša neporadí.

 

2. Administratívne zaťaženie je pri živnosti podstatne nižšie.
Živnostník má menej administratívnych povinností- komunikuje s DU,SP a ZP.
S.r.o. okrem toho schvaľuje uzávierky, zvoláva valné hromady, najnovšie musí do obchodného registra zapísať konečného užívateľa výhod...

 

3. Spracovanie účtovníctva je pri živnosti omnoho jednoduchšie a vie si ho spracovať svojpomocne.
Pri živnosti sa vedie jednoduché účtovníctvo, ktoré si vie spracovať sám, ak používa 60% paušálne výdavky, tak mu odpadne aj táto povinnosť a vedie len základnú evidenciu.
S.r.o. vedie podvojné účtovníctvo, sú to ďalšie náklady na účtovnú firmu, prípadne softvér, svojpomocne to nezvládne.

 

4. Pri živnosti môže použiť 60% paušálne výdavky.
Možnosť použiť 60% výdavky je veľká výhoda, nemusí archivovať a fotiť bločky preukazujúce skutočné výdavky.
S.r.o. musí účtovať o skutočných výdavkoch, archivovať a fotiť bločky, čo vyžaduje čas aj finančné náklady.

 

5. Daňové zaťaženie je pri živnosti pri nižších príjmoch  nižšie.
Daň z príjmu pri živnosti je do 176,8 násobku životného minima 19%.
Daň z príjmu pri s.r.o. je 21% a ak si jediný spoločník vyplatí zisk, tak tento s.r.o ešte raz zdaňuje 7%, čo je spolu 28%.

 

6. Odvodové zaťaženie je pri živnosti vyššie, ale aj zodpovednejšie voči sebe.
Prvý rok živnostník neplatí odvody do SP, len do ZP, v následných rokoch odvody platí podľa reálneho príjmu.
Pri s.r.o sa plateniu odvodov dá vyhnúť, alebo ich znížiť na minimum, ale je to nezodpovedné voči sebe (nie je krytý pre prípad invalidity, odchodu do dôchodku...) 

 

7. Pri živnosti si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa.
Toto  pri s.r.o. nie je možné a z toho opäť vyplýva vyššie daňové zaťaženie.

 

8. Živnosť môžem v prípade potreby pozastaviť maximálne na 3 roky.
Toto pri s.r.o. nie je možné.

 

9. Ukončenie živnosti je jednoduchý a rýchly úkon.
Ukončiť živnosť je nenáročný administratívny úkon, ktorý zvládne svojpomocne.
Ukončenie činnosti s.r.o. je administratívne a finančne náročný proces, musí ju dať likvidácie, vyhnúť komplikáciám sa dá predajom spoločnosti.

 

10. Živnostník môže získať od ÚPSVaR príspevok na rozbeh  podnikania.
Toto pri s.r.o. nie je možné.

 

A na záver aj nevýhody:
- Neobmedzené ručenie 
- Platenie odvodov do SP,ZP podľa reálneho príjmu 
- Menej dôveryhodný imidž pre inštitúcie

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.