Zákon o odpadoch - stanovisko CPS

Publikované: 20.11.2019

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znenie ust. § 77 ods. 2 Zákona o odpadoch 

Podporujeme súčasné znenie ust. § 77 ods. 2 Zákona o odpadoch, ktoré vymedzuje pôvodcu stavebného odpadu ako právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Argumenty:

      - Investor- stavebník – je pôvodcom a častokrát rozhodoval o materiáloch, ktoré sú (hlavne pri rekonštrukčných prácach) na stavbe z minulosti použité.

A toho je väčšia časť, čo je treba pri rekonštrukcii zlikvidovať.

      - Staviteľ je pôvodcom menšej časti odpadu (obaly, odrezky, atď.)

     - Veľakrát pri prácach vo verejnom sektore (školy, obecné úrady) atď. majú tieto subjekty výhodnejšie podmienky na likvidáciu v rámci vlastnej samosprávy obce

      - My, ako stavitelia – podnikatelia, musíme mať zmluvu na legálnu likvidáciu stavebného či NO, a to sú za iné poplatky, ktoré v konečnom musia byť preúčtované na investora, a stavba sa tak predražuje

      - My, ako stavitelia – podnikatelia, príslušní  v obci podľa sídla spoločnosti, nemáme tak vybudované ešte zberné dvory, a musíme ísť potom s likvidáciou do

najbližšieho okresného mesta, kde ako „cudziemu obyvateľovi“ prináleží iná nevýhodnejšia sadzba, ak vôbec máme prístup k likvidácii stavebného odpadu na týchto zberných dvoroch

     - Investor- stavebník má veľakrát nahromadený stavebný odpad z viacerých stavebných prác po sebe nasledujúcich (maliar, obkladač, podlahár, elektrikár, inštalatér), a likvidácia takéhoto nahromadeného materiálu naraz (po naplnení kontajneru) je po ekonomickej stránke výhodnejšia

     - Staviteľ by mal mať povinnosť likvidovať odpad len na základe písomnej dohody v Zmluve o dielo. Môže to navrhnúť vtedy, ak jeho podmienky na likvidáciu sú výhodnejšie

 

Pokiaľ by bola snaha súčasné znenie zákona „vylepšiť“, vidíme priestor tu:

Staviteľ-podnikateľ môže byt pôvodcom odpadu sekundárne max. len tej časti, čo dodáva s novým  stavebným materiálom, a to sú odrezky resp. obaly z nich.

A to by malo byt prenesené na zodpovednosť výrobcom stavebných materiálov a stavebnej chémie.

To znamená, každý výrobca materiálov, resp. ich distribútor by mal mat povinnosť vykupovať zvyšky svojho stavebného materiálu resp. obalov z nich. Samozrejme, je to jednoduchšie spravovať tak (ako napr. aj v Nemecku je zavedené), že každý takýto výrobca =  „pôvodca odpadu“ platí do recyklačného fondu poplatok, z ktorého potom sú vybudované zberné dvory (ale nie tie v správe obce, ale štátne), do ktorých staviteľ môže odniesť odpad (odrezky a obaly) pôvodom od tých výrobcov, ktoré platia do recyklačného fondu. Výrobca (predajca, distribútor) takéhoto materiálu musí  vydať kupujúcemu (staviteľovi) certifikát, že je prispievateľom do recyklačného fondu, a takýto „štátny zberný dvor“ musí mať potom povinnosť takýto odpad (zvyšky, obal) od príslušného výrobku prebrať.

- Čize stavebník-investor musí mať zodpovednosť likvidovať vlastný starý vyhadzovaný stavebný odpad

- a staviteľ ten „odpad“ len z použitého výrobku, čo dodal, ale na účet výrobcu takéhoto materiálu.

 

Nepovažujeme za správne označiť ako pôvodcu odpadu staviteľa, ktorý nevymýšľa materiály, neovplyvňuje spôsob balenia, a potom môže mať problém s jeho likvidáciou.

 

V Bratislave dňa 06.06.2019

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.