Lepšie zarábajúci živnostníci budú platiť od júla odvody

Publikované: 1.7.2015

SZČO na rozdiel od minulosti už nemajú voči Sociálnej poisťovni prihlasovaciu, ani odhlasovaciu povinnosť.

Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré nie sú k 30. júnu tohto roka povinne poistené a za vlaňajšok dosiahli hrubý príjem vyšší ako 4944 eur, vzniká od 1. júla povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie. Týka sa to tých SZČO, ktoré neoznámili daňovému úradu posunutie termínu na podanie daňového priznania.

Prvýkrát tieto SZČO zaplatia poistné za júl 2015 so splatnosťou do 10. augusta 2015. Odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni, naopak, zaniká tej povinne poistenej SZČO, ktorá za rok 2014 dosiahla príjem v sume rovnajúcej sa 4944 eur a menej. Povinné sociálne poistenie jej zaniká 30. júna 2015 a za júl už v auguste poistné neplatí.

Tým SZČO, ktoré si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2014, sa povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie posúdi až k 1. októbru tohto roka. Ak takáto SZČO v súčasnosti neplatí povinné sociálne odvody a jej hrubý príjem za minulý rok presiahol 4944 eur, tak jej povinnosť platiť sociálne odvody vznikne k 1. októbru 2015. K rovnakému dátumu povinnosť platiť sociálne odvody zanikne tej SZČO s odloženým daňovým priznaním, ktorá v súčasnosti platí sociálne odvody a za minulý rok dosiahla príjem v sume rovnajúcej sa 4 944 eur a menej.


Už žiadna prihlasovacia povinnosť

SZČO na rozdiel od minulosti už nemajú voči Sociálnej poisťovni prihlasovaciu, ani odhlasovaciu povinnosť. Vznik povinnosti platiť sociálne odvody, ako aj vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k úhrade poistného podnikateľovi do 20 dní od vzniku povinného sociálneho poistenia oznámi Sociálna poisťovňa.

Poisťovňa nad rámec zákona oznamuje SZČO aj zánik jej povinného sociálneho poistenia, a to do 20 dní od zániku povinnosti platiť poistné.

Vymeriavací základ SZČO na platenie poistného na sociálne poistenie sa určuje podľa pravidiel, ktoré ešte v roku 2012 zaviedla vláda Roberta Fica. K základu dane sa spätne pripočítajú povinne platené odvody na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré si SZČO zahrnula do výdavkov.


Minimálny vymeriavací základ 412 eur

Výsledný súčet sa pritom nedelí počtom mesiacov podnikania v minulom roku, ale dvanástimi, teda počtom mesiacov v roku. Koeficient, ktorým sa delí základ dane, sa pre tento rok znižuje na 1,486 z vlaňajších 1,6.

Minimálnym vymeriavacím základom na platenie poistného pre SZČO je v tomto roku suma 412 eur a najvyšší možný základ dosahuje 4120 eur. Povinne platené poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie SZČO tvorí 33,15 percenta z určeného vymeriavacieho základu.

Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO v súčasnosti predstavujú 136,57 eura. Keďže minimálny vymeriavací základ na rok 2016 bude vo výške 429 eur, najnižšie možné odvody pre SZČO od začiatku budúceho roka stúpnu na 142,20 eura.

 

(01.07.2015)

Zdroj: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, webnoviny.sk

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.