Informácia o doručovaní zásielok do elektronickej schránky

Publikované: 27.3.2017

Viete, že od 1.júla 2017 Vám úradné zásielky budú postupne doručované do úradnej elektronickej schránky Vašej firmy?

Prečítať si ich možete, iba ak máte občiansky preukaz:
-    S čipom
-    Bezpečnostným osobným kódom BOK

Ste na túto zmenu pripravení? Viac info tu: http://www.statutar.sk/