Absolventovi-živnostníkovi vznikajú povinnosti voči poisťovni

Publikované: 15.6.2016

Povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie mu prvý raz vznikne až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako začne činnosť vykonávať.

Zdroj: TASR, ilustračná fotografia

Ak sa absolvent strednej či vysokej školy po ukončení štúdia rozhodne podnikať a založí si živnosť, stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). Tým mu vznikajú aj odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni podobne ako v prípade každej inej SZČO. 

Povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie mu prvý raz vznikne až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako začne činnosť vykonávať. Ak teda absolvent, ktorý predtým nebol SZČO, začne podnikať napr. v roku 2016, tak povinnosť platiť poistné na povinné sociálne poistenie mu vznikne až od 1. júla 2017 podľa výšky dosiahnutých príjmov z podnikania, uvedených v daňovom priznaní za rok 2016. 

Vznik povinného nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia potom takémuto absolventovi – podnikateľovi ako SZČO, oznámi Sociálna poisťovňa písomne. Zároveň mu oznámi aj informácie o vymeriavacom základe, výške poistného, dátume splatnosti poistného a aj o údajoch týkajúcich sa úhrady poistného. Ak o vzniku povinného poistenia SZČO nedostane od Sociálnej poisťovne informáciu, poisťovňa odporúča, aby ju živnostník kontaktoval.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

 

(15.06.2016)

Zdroj: TASR, teraz.sk - http://www.teraz.sk/ekonomika/absolvent-zivnostnik-povinnosti/202016-clanok.html