Cech maliarov Slovenska sa v marci 2019 zúčastnil na výstave FARBE v Kolíne (DE) so svojimi členmi.

Publikované: 25.3.2019

Veľtrh patrí medzi najvýznamnejší európsky veľtrh v odbore, ktorý prezentuje celú ponuku farieb, dekorácií, náterov, omietok a priestorového dizajnu.

Tento rok sa na výstave zúčastnilo viac než 400 národných a medzinárodných vystavovateľov z 24 krajín prezentujúcich najnovšie produkty a inovácie v oblasti maľovania, expanzie, fasád, ochrany budov, omietok a suchej výstavby.

Hlavnými témami veľtrhu boli: digitalizácia, zelená mobilita, fasády a omietky budúcnosti.

Viac informácií: www.faf-messe.de